husdyr n

husdyr n
domestic animal

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • husdyr — hus|dyr sb., et, husdyr, ene, i sms. husdyr , fx husdyravl …   Dansk ordbog

 • Grey Troender sheep — The Norwegian Grey Troender ( no. Grå trøndersau) is an endangered breed of domesticated sheep that originated from crossbreeding native landrace sheep with the now extinct Tautra sheep in the late 1800s. There are currently approximately 50… …   Wikipedia

 • husdyrhold — hus|dyr|hold sb., et (det at holde husdyr; den samlede mængde husdyr på en gård) …   Dansk ordbog

 • Roslag sheep — The Roslag sheep (Swedish: Roslagsfår ) is a breed of endangered domesticated sheep that originated in and is almost exclusively found in Sweden. [http://www.rala.is/beta/12%20Swedish%20Roslags%20sheep.htm North Shed: Swedish Roslag Sheep] ]… …   Wikipedia

 • Gås — Gæs var allerede husdyr for 5.000 år siden i Egypten. Visse tamgæs kan nå den betydelige vægt på 12 14 kg …   Danske encyklopædi

 • Heks — Heksen findes i begge køn (Mændene hedder troldkarle). Heksen er en ældgammel figur, fra før kristendommen. Hun optræder i mange historier og eventyr, f.eks. i Hans og Grethe, hvor hun er en grim gammel kone, der spiser børn og bor i et forhekset …   Danske encyklopædi

 • Morten Bisp — er en omskrivning af Martin af Tours. Han var, foruden at være skytshelgen for husdyr og tiggere, også fransk nationalhelgen …   Danske encyklopædi

 • Skab — Betegnelse for fnat hos husdyr …   Danske encyklopædi

 • Sti — Aflukke for mindre husdyr …   Danske encyklopædi

 • Vanrøgt — Betegnelse der bruges når husdyr, herunder katte og hunde, holdes i strid med dyreværnslovens regler …   Danske encyklopædi

 • ajle — aj|le sb., n (gødning i form af urin fra husdyr), i sms. ajle , fx ajlebeholder …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”